Remote Mouse

Remote Mouse 3.002

ฟรี
กับ Remote Mouse คุณสามารถควบคุมตัวชี้ของเมาส์มาอยู่เหที่ PC จากโทรศัพท์
ดาวน์โหลด
คะแนนผู้ใช้
3.9  (36 คะแนน)
คะแนนของคุณ
รุ่นล่าสุด:
3.002 (ลองดู)
กับ Remote Mouse คุณสามารถควบคุมตัวชี้ของเมาส์มาอยู่เหที่ PC จากโทรศัพท์ โปรแกรมที่มีคุณสมบัติเครือข่ายไร้สายสนับสนุนซึ่งทำให้มันมีประโยชน์สำหรับตอนที่มี router อยู่ใกล้ๆ มันคือส่วนติดต่อธรรมดาและเรียบง่ายสำหรับเรื่องง่ายและถูกต้องการตอบสนองเลย โปรแกรมที่ต้องการเป็นคนแรกติดตั้งการปรับแต่งขั้นตอนก่อนที่มันสามารถถูกใช้ได้เหมือนคนทั่วไปแล้ว
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: